Etikettoförklaradefenomen
Läst 411 ggr
Huygens
2019-11-09, 20:12

Hundar, katter och telepati

7 Experiment som kan bevisa övernaturliga fenomen, föreslagna av biologen Rupert Sheldrake på 1990-talet. Dokumentär från år 1996. (YT/Rupert Sheldrake, 2019-10-30, 1 tim)

Sheldrake tar även upp fenomenet med duvor som hittar hem, även då själva duvslaget flyttats åtskilliga km med traktor under tiden som duvorna varit ute och flugit.

Intresset från övriga forskarvärlden att genomföra dom sju experimenten?

ingenting

Sheldrake nämner vid tillfälle att vetenskapens starkaste argument för att inte genomföra hans sju föreslagna experimetn är att "alla" forskare "vet" att telepati inte kan existera.

Magi-cat
2019-11-09, 20:46
#1

#0 Kan du göra en kort resumé? 1 timme är ganska lång…🙂


💓

Huygens
2019-11-09, 21:31
#2

#1 Dels är det olika varianter på att testa om hundar och katter märker av när deras ägare beslutar sej för att åka hem, från, jobb, resor eller efter att ha gjort ärenden på stan mm. Även experiment om djur vet om det är ägaren som ringer på telefonen.

Dels experiment för att ta reda på om person A känner av att person B stirrar på denne bakifrån. Olika varianter av experimentet finns, som inte kostar särskilt mycket att genomföra.

Dels ovan nämnda test med duvor, finns lite olika varianter.

Dels test med termiter för att testa deras förmågor till telepati och förmåga att gräva gångar även om dom inte kan se varandra.

Dels nämns det att forskaren John Maddox sagt att Sheldrakes böcker bör brännas och aldrig får förekomma på universitet. Maddox anser att Sheldrake är en "hädare" av det vetenskapliga altaret med sina förslag på experiment för att t ex utröna om telepati existerar i djurvärlden.

Dels experiment med placebomedicin och utröna bestående effekter. Experiment rörande fantomlemmar hos amputerade.

Bättre mätningar av förändringar hos fysiska "konstanter".

Magi-cat
2019-11-09, 21:47
#3

#2 Tack, det låter intressant.

Jag tror ju att husdjuren förstår väldigt mycket mer än som varit känt/erkänt. Fast det är kanske svårt att göra experiment och vara säker på vad det är man testar.


💓

Huygens
2019-11-09, 21:58
#4

#3 Sheldrake har gjort nästan alla experimenten själv och han anser att det är lätt att utföra dessa experiment och kostar ganska lite jämfört med andra experiment, i storleksordningen 300 000 kr - 2 miljoner kr. Problemet är att hans undersökningar inte blir publicerade i vetenskapliga tidningar, för alla vetenskapspublikationer "vet" att telepati inte existerar.

Så Sheldrake har föreslagit till andra forskare, ni kan väl utföra experimenten, han har ju redogjort för hur experimenten ska utföras. Testa ni och se vad ni får för resultat.

Enkla experiment, som bygger på statistiska metoder som visar att telepati existerar med enkla statistiska samband.

Men inga andra forskare vågar utföra Sheldrakes experiment för det innebär garanterat slutet på unga forskares karriärer, speciellt om forskarna får positiva resultat som påvisar existensen av telepati bland djur. Gamla etablerade forskare vill inte utföra Sheldrakes experiment.

/red/M-c/20191110

Magi-cat
2019-11-10, 07:41
#5

#4 Sheldrake är intressant och förhållandet mellan djur och människor och forskning på det området är intressant.

Tog bort ovidkommande spekulationer.


💓

Huygens
2019-11-10, 10:20
#6

#5 Jag förstår dej inte. Du bidrar till att lägga lock på viktig information.

Upp till toppen