Etiketterandarspöken
Läst 2116 ggr
Huygens
2014-05-01, 23:47

Andars Informationsdöljning

Har ni funderat på om andevärlden döljer information för oss.

Det finns ju en massa medium som får andekontakt, men informationen är lite ofullständig. Och speciellt om medium pressas under stränga testförhållanden så är informationen ofta ganska klen.

Samtidigt har många människor haft egna mycket tydliga upplevelser av andevärlden eller övernaturliga fenomen.

Kanske är det så att vi bara får kontakt om vi själva direkt behöver det eller om vi kan hjälpa någon annan?

Men så fort vi vill testa existens av ickefysisk verklighet, drar sej andarna undan?

Om vi förutsätter att det finns en andlig värld, vad skulle alternativet vara till informationsproblemet?

Mediumet John Edward verkar lätt få kontakt, men den info han får tag på är oftast väldigt klen och ytlig.

Vad kan det bero på, om det finns en ickefysisk verklighet?

Döljer andarna avsiktligt något?

Fjäril
2014-05-01, 23:57
#1

Jag tror, precis som du skriver, att vi får den informationen som är ämnad. Hade det varit meningen att vi skulle få all den info vi hade velat ha hade också världens problem varit lösta :) Jag undrar fortfarande varför det är så- och vad som är tänkt för världen i framtiden.

Sajtvärd på Övernaturligt
Morphogenesis
2014-05-02, 00:06
#2

Utifrån det perspektivet så bör det alltså finnas någon typ av övergripande plan? Om man får "den information som är ämnad" menar jag.

"Jag undrar fortfarande varför det är så- och vad som är tänkt för världen i framtiden."

Har du någon hypotes måntro?

Fjäril
2014-05-02, 08:45
#3

#2, Jag har ingen hypotes, utan undrar väl bara vad som är tänkt/om vi ska fortsätta så här i all oändlighet eller om man nu kan få kontakt med en annan värld/andar och varför vi inte får veta mer.

Sajtvärd på Övernaturligt
onetwotree
2014-05-02, 12:29
#4

Vi kanske är lite som små barn, mamma säger "Lägg inte handen på spisplattan" men likt förbannat är handen där ;) 

Vi kanske inte ska veta allt utan måste lära oss något på vägen.. Därför får vi bara en vägledning och inte alla svar.. Det tror jag 🙂

Huygens
2014-05-02, 13:53
#5

Jag funderar på orsakerna till varför det tycks finnas en informationsspärr, då det t ex påverkar experiment på jorden och även våra möjligheter att få reda på hur verkligheten faktiskt är (utöver det fysiskt mätbara).

Några möjligheter.

T ex kan det vara så att mycket andligt sker enligt en slags slumpmässig process, men där det finns fenomen som för varelser i andeform är ogynsamma eller obehagliga. Därför håller andarna igen med informationen för att slippa obehag. Denna hypotes kan förutsätta att det finns en slags väldigt snabb kommunikation mellan varelser i andevärlden, då det inte är säkert att alla andar vill hålla igen på informationen. (Kan behövas fler postulat för att få en rent slumpmässig process att funka.)

En annan möjlighet är att informationsöverföringen filtreras av ett slags naturfenomen, ungefär som att "karma" anses ha karaktären av en naturkraft och inte behöver administreras av något medvetande. Exakt hur en sådan naturkraft skulle fungera är dock så oklart för mej att jag inte vet hur jag ska gå vidare, varken i tanke eller experimentidé.

Det kan också vara så att det finns ett "barriärområde" och att dom flesta andarna har svårt att ta sej igenom. I så fall skulle det dock kunna krävas att någon administrerar "barriären", som ett slags väktare. Låter lite mycket religion, men kanske lättare kan testas i experiment än dom två tidigare idéerna?

Det finns ju flera mediala personer som säger att dom gör själva inget. T ex kan dom inte på egen hand få kontakt med andarna, om andarna inte vill kontaktas. Det är andarna som väljer att kontakta. Så det verkar finnas en begränsning i förmåga hos även dom mest skickliga medium.

Jag skulle vilja veta lite mera exakt hur väl mediala personer upplever att deras förmågor begränsas utifrån, för att få klart för mej hela bilden av informationsspärren.

tarantass
2014-11-24, 13:59
#6

Kommunikationsproblem skulle nog kunna räcka en bra bit som förklaring. Vi kan ju inte ens kommunicera särskilt bra inom den här existensformen. Om vi då, till exempel, antar att det stämmer som många Tecken tyder på, att det finns en existensform som är mental till sin grundläggande natur och sina grundläggande förutsättningar och där materia är mer eller mindre irrelevant, på ett sätt som många av oss inte kan greppa ens för resonemangets skull i en diskussion – hur lätt kan det vara att frakta något över ett sådant gungfly?

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
Ghosthunter
2014-11-24, 18:31
#7

Jag har haft kommunikation med många andar, både kända och okända, och av egen erfarenhet, så vet jag att det finns dom som öppna sitt hjärta och babblar på som sjutton, medans andra är mycket återhållsamma och hemlighetsfulla. Bollen ligger alltid hos andarna…..dom säger det dom vill.

De flesta saker andar säger och vad andar gör, är likvärdigt med oss i fysisk form. De allra flesta (om inte alla?) behåller sin personlighet även på andra sidan. Svårare än så är det inte!🙂

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?" "Världen skulle må bra med lite mer Värmland"
tarantass
2014-11-24, 19:25
#8

Det där med kommunikationens lätthet finns det olika bud om. Att medier säger rätt och fel om vartannat tycks vara mer regel än undantag (och då talar jag bara om dem som säger rätt så ofta på så specifika saker att det inte är rimligt att förutsätta bluff). Många av dem säger ju också att det andarna säger måste gå genom deras personer och tolkningar och då lätt blir fel. Än vagare brukar det vara hos folk som inte är utpräglat och uppövat mediala, synska eller vad det nu gäller.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
JonasDuregard
2014-11-25, 20:23
#9

#0 Det här är ju en av många förklaringar (en del skulle säga bortförklaringar) till varför kommunikationen med andar är så bristfällig.

Jag tycker den som förklaring dras med en del brister. Tanken är ju att andar ska vara medvetandet (eller själen) från människor som har dött. Det finns gott om människor som i livet har en passion för att sprida kunskap och många som vill bevisa andevärldens existens. Skulle alla de människorna helt tappa den viljan när de dör?

I så fall kan man ju undra om man verkligen kan säga att andarna är döda personer, om viktiga delar av deras personlighet bara utplånas när de blir till andar?

Ta Houdini som exempel, han var fast besluten att efter sin död göra allt han kunde för att föra ett bestämt meddelande till sin hustru. Det verkar osannolikt att han bara skulle överge den avsikten när han dog, eftersom det var en så viktig fråga för honom och en viktig del av hans personlighet.

.

Kommunikationsproblem verkar vara en mer sannolik förklaring även om den i min mening inte är tillräcklig. Även med en kommunikationskanal med en massa brus och informationsförluster är det enkelt att bevisa att kommunikation förekommer.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism
mhm123
2014-11-25, 22:32
#10

Andarna ger den information man är ämnad för, den information de också vill visa och de dom vet är de viktigaste för just den stunden.

pirri17
2014-11-26, 05:19
#11

Sen får man en ny personlighet i nästa fysisk kropp! Först går man bort och har kvar sin personlighet kvar tills vi alla våra anhöriga och vänner kommer hem till andevärlden när dom också gått bort och möts tillsammans!

Brunett
tarantass
2014-11-26, 13:07
#12

Bevis och bevis. Åtskilliga kritiska, bildade, intelligenta, nyktra och psykiskt välbalanserade personer har fått bevis på "andar", eller vad det nu är och vad man nu vill kalla det, som de tycker håller bra för sig personligen. Det gäller inte bara ensamma vittnen utan också flera som har upplevt vad som tycks vara samma saker.

Mot den bakgrunden kan man inte utan vidare avfärda det som hjärnspöken. Särskilt som inga vetenskapliga bevis finns för att det är det heller. Principen att vi aldrig tror en tiondel så mycket på någonting förrän vi upplever det själva kan inte tillåtas slå igenom riktigt hur mycket som helst mot riktigt hur många som helst.

Att det är svårare på den vetenskapliga nivån kan bero på att man letar på fel ställe eller på sätt som missgynnar fenomenen. Vilket inte heller skulle vara konstigt när man inte har en susning om vad de kan vara (vetenskapligt sett). Med så litet kunskap kan man givetvis inte heller avgöra hur en kommunikation med oss skulle fungera.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
Davbjo
2014-11-26, 14:17
#13

#12: Hur många som övertygas om något som saknar evidens och hur väl deras övertygelse samstämmer är i sig inte evidens för att företeelsen existerar. Dessa företeelser måste stå på egna ben.

Att det är svårare på den vetenskapliga nivån kan bero på att man letar på fel ställe eller på sätt som missgynnar fenomenen.

Vetenskapen är ett verktyg. Det du beskriver är inte ett misslyckande för vetenskapen, misslyckandet i sammanhanget ligger på de troende, som konsekvent misslyckas med att formulera en verifierbar teori runt dessa fenomen. Det åligger inte skeptiker eller vetenskapsmän att styrka dessa idéer, det åligger dock i allra högsta grad de troende att producera testbara påståenden som vidare klarar granskning.

Att detta än så länge inte skett drabbar endast de troende.

Kvackyou.se | Imsoevil.com | @davbjo | OmVardagsmat | Viktoperation "A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee
tarantass
2014-11-26, 15:07
#14

Jag har inte talat om vetenskaplig evidens. Du bortser däremot från anekdotisk evidens, som är vetenskapens utgångspunkt. Alla vetenskapliga rön har en gång varit anekdotisk evidens, så utan anekdotisk evidens (nyfikenhet på omvärlden) ingenting att forska i, så ditt förakt för den sågar av den gren vetenskapen sitter på. Och där gör det stor skillnad om något sägs av en enskild galning eller av flera kvalificerade vittnen från många håll. 

På samma sätt lägger du ut dimridåer om vad som åligger vem och beskyller mig inifrån dem för saker jag inte skriver. Jag gjorde ett enkelt konstaterande om en fullt möjlig orsak till de vetenskapliga svårigheterna förutom den som din falang ständigt framför (vad man kan sammanfatta som "hjärnspöken"). Det vill du få till att jag placerar ansvar fel på något sätt. Din användning av ordet "troende" är också typisk. "Troende" verkar vara det enda alternativ du kan tänka dig till din egen version av "skeptisk" uppfattning. I verkligheten finns där en omfattande gråskala (inklusive vetenskapligt skolade "skeptiker" som på förekommen anledning har blivit vad ni skulle kalla "troende" men som själva inte ser det riktigt så).

Verifierbar hypotes har inte med saken att göra. Krävde man sådant för varje  anekdotisk iakttagelse skulle vi inte heller ha någon vetenskap, och det är inget kontroversiellt i andra discipliner än parapsykologin. Det är inte heller vetenskapligt lekfolks sak att komma med saker det krävs vetenskaplig skolning för.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
Davbjo
2014-11-26, 15:37
#15

#14:

Du bortser däremot från anekdotisk evidens, som är vetenskapens utgångspunkt.

Nej, anekdotisk evidens är inte vetenskapens utgångspunkt, vetenskapens utgångspunkt är hypoteser som sedan är testbara inom den vetenskapliga processen.

Anekdotisk evidens används för att hävda att personliga upplevelser bör ligga till grund för någon sorts uppfattning om hur verklighetens beskaffenhet är. Detta är alltså inte vetenskap.

Alla vetenskapliga rön har en gång varit anekdotisk evidens, så utan anekdotisk evidens (nyfikenhet på omvärlden) ingenting att forska i, så ditt förakt för den sågar av den gren vetenskapen sitter på. 

Nej, detta är inte heller korrekt, se ovan.

Och där gör det stor skillnad om något sägs av en enskild galning eller av flera kvalificerade vittnen från många håll. 

Vad som nu anses vara kvalificerade vittnen kan i efterhand med enkelhet ses på som en grupp galningar.

Jag gjorde ett enkelt konstaterande om en fullt möjlig orsak till de vetenskapliga svårigheterna förutom den som din falang ständigt framför (vad man kan sammanfatta som "hjärnspöken"). 

Huruvida dessa idéer är "fullt möjliga" eller ej vet vi helt enkelt inte. Att påstå att de är det är därmed oärligt.

Din användning av ordet "troende" är också typisk. 

Att mitt användande av ordet är typiskt innebär naturligtvis inte att det är felaktigt. Tro är binärt, antingen är man troende eller så är man det inte. Man kan inte vara troende till 47,8 %.

Jag förstår att termen för många har en dålig klang, men det betyder inte att den är felaktig eller för den delen oförtjänt.

Verifierbar hypotes har inte med saken att göra. Krävde man sådant för varje  anekdotisk iakttagelse skulle vi inte heller ha någon vetenskap, och det är inget kontroversiellt i andra discipliner än parapsykologin.

Ah, en så kallad falsk dikotomi. Det är inte så att antingen kräver inget en verifierbar hypotes eller så gör allt det, jag har inte påstått något sådant. Anekdotiska iakttagelser som syftar till att kräva ett totalt paradigmskifte rörande hela vår världssyn kan dock kanske anses behöva just underlag, anser jag.

Med tanke på att den vetenskap vi idag ser som väletablerad, så som exempelvis medicin, fysik, kemi, geologi osv har just dessa verifierbara hypoteser som sin grund torde innebära att vetenskap visst skulle finnas om vi krävde det. För saker som existerar tenderar detta inte vara ett problem.

Kvackyou.se | Imsoevil.com | @davbjo | OmVardagsmat | Viktoperation "A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee
tarantass
2014-11-26, 15:45
#16

jag har inte talat om att anekdotiska vittnesbörd kräver ett totalt paradigmskifte, det finns självfallet stadier mellan att vara totalt moment-22-aktigt avvisande mot allt man inte får sig serverat en godtagbar vetenskaplig hypotes för och att svälja allt med hull och hår (eller något ditåt) utifrån någon vetenskapligt obekräftad eller oreflekterat osammanhängande världsbild, och det är självfallet att anekdotisk evidens kommer före testbara hypoteser. Utan anekdotisk evidens kan man inte börja arbetet med att ställa upp några hypoteser. Det kan också krävas bearbetning och sökande av information, alltså en del famlande i blindo, innan man kan ställa upp några.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
tarantass
2014-11-26, 16:03
#17

Min utgångspunkt är att man får bäst resultat om man med kritisk vakenhet – en kritisk vakenhet som måste omfatta även en själv med redskap, fördomar och allt – kollar vart verkligheten leder en. 

Skulle det då råka leda till att den materialistiska standardmodellen faller så var den väl inte bättre än så. Det är inte hela världen (hehe), sånt har hänt förr och det är ett mycket bra sätt att lära sig mer. Men det är inget jag tar för givet. Saker kan hänga ihop på flera sätt och på sätt man inte anar i förväg och flera modeller kan samexistera på samma område; det gör de i många discipliner och det gör att man kan få syn på fler saker därute i verkligheten än vad man skulle med bara en modell.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
Ghosthunter
2014-11-26, 16:51
#18

Lite komiskt att folk tror att övernaturliga fenomen går att utreda med vetenskap..haha😃

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?" "Världen skulle må bra med lite mer Värmland"
tarantass
2014-11-26, 17:11
#19

Tja, det kommer att finnas åtminstone så länge det finns folk som inte kan tänka sig en värld utanför de vetenskapliga modeller och metoder som råder i deras livstid, typ. Folks metafysiska behov sitter djupt. ;-)

Själv överlåter jag åt spökena att säga både bu och bä, men jag kan inte se skadan med att vetenskapen gör seriösa försök. Särskilt inte när det ändå sägs så mycket oseriöst i dess namn. Något kanske vissa av oss lär sig också om försöken misslyckas.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
Huygens
2014-11-26, 18:40
#20

Ett område relaterat till Andars Informationsdöljning är Informationspresentation.

Vissa personer kan ha väldigt speciella upplevelser. Jag kan ge ett exempel.

En författare berättade hur han hade en UKU. Han kunde röra sej runt i bekanta omgivningar utan sin kropp. Strax innan hans UKU tog slut, såg han en gata, ett antal villor längs gatan, trädgårdstomter med gräsmattor.

Mitt på gatan fanns en helt omotiverad tegelstensmur. Vid sidan av gatan, på en av gräsmattorna stod ett litet kylskåp.

Det konstiga med upplevelsen var att författaren i sin UKU förstod att scenen han såg framför sej innebar att hans relation med hans fru var slut. Författaren kunde inte begripa varför deras relation skulle ta slut, för dom hade det så bra ihop.

.

Åren gick.

Förhållande blev sämre och till slut tog författaren och hans fru ut skillsmässa. Så en dag stod han vid deras tidigare gemensamma hus och såg sin frus bil åka därifån för sista gången.

Något var bekant med situationen. På gräsmattan brevid hade han ställt ut ett trasigt gammalt kylskåp. Nu insåg han att scenen med tegelmuren sju år tidigare var en förutsägelse att äktenskapet skulle ta slut.

.

Varför får vi viss info och inte annan?

Vem är det som sitter och trycker på kunskapen eller fakta?

Andar eller andra funktioner?

Ghosthunter
2014-11-26, 18:59
#21

De är olika orsaker. Dels skrivs ett livskontrakt innan återfödseln om hur livet ska bli och sen finns lagar och förordningar även på andra sidan. Det finns ett galaktiskt råd, där de högsta ledarna eller änglarna, styr över livsöden.

En del är utvalda att få info och detta har dom till uppgift att sprida vidare och lära andra och även sig själva.

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?" "Världen skulle må bra med lite mer Värmland"
H-lena
2014-11-26, 19:28
#22

Jag tror att det inte är meningen att vi ska veta allt, kanske är det därför ingen lyckas "bevisa" andevärldens existens. Kanske ska man inte lägga sig i allt för mycket. Vi ska ju leva vårt fysiska liv och sen gå vidare, och kanske får man veta mer då. Sen tror jag som många andra i tråden att informationen man får är ämnad för en.

Ghosthunter
2014-11-26, 19:30
#23

Mycket kloka ord H-lena!!🙂

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?" "Världen skulle må bra med lite mer Värmland"
JonasDuregard
2014-11-26, 19:36
#24

#22 Någon gissning på vem som bestämt att det ska vara så? (Och som hindrar dem med annorlunda åsikt från att nå sina mål antar jag)

Betyder det du säger att medium och liknande strider mot universums ordning eller vad man ska kalla det?

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism
H-lena
2014-11-26, 19:48
#25

#24 Naturlag möjligen? Inte vet jag! Vem är det som bestämt naturlagarna? Det kan vi ju inte heller svara på vad jag vet? Det är väl bara så som det är i just vårt universum. Jag tror det här med informationsbarriären även gäller delar av vetenskapen. Det finns många frågor vi inte kan svara på. Visst, kanske i framtiden men ett svar på en fråga föder ju en ny fråga. 

Nja jag tror inte att medier strider mot ordningen i universum utan snarare i högsta grad lyder under dem precis som alla andra genom att inte komma igenom den här "informationsbarriären", utan endast kan få del av viss information. Men som sagt, vad vet jag! Sen har jag funderat lite faktiskt på det här med att sia framtiden, ett medium kan ju så att säga "se" vad som kommer hända, men vad som händer styrs ju av våra beslut. Vi väljer själva vår verklighet genom att vi kan påverka vårt egna agerande och vårt tänkande. Tänker även lite på kvantfysiken som pratar om parallella världar där alla möjligheter finns samt det här med vågfunktionens kollaps. Men ska nog inte svänga mig med grejer jag inte läst på just i detta nu. Frågan är också om universum är deterministiskt eller inte vilket är ganska relevant i den här frågan egentligen. Men det är en liten spinoff tror jag.

[
2014-11-26, 20:03
#26

Intressant!! någon som kan konfirmera detta?

Att höra röster är inga inbillade hjärnspöken

====================================================

För några år sedan berättades det i svensk TV, i ett program som hette ”Nobelpriset 2003”,

att några forskare på University of Nottingham hade konstaterat att människor med schizofreni

vars hjärna analyserats med magnetkamera uppvisade samma bild vid rösthörande som när friska människor hör vanligt tal.

De forskarrönnen från England visar alltså på att när man egentligen letade efter annat med hjälp av hjärnskanning upptäckte man helt plötsligt att även "rösthörande" verkligen hörde röster "utifrån". Området i hörselcentra i hjärnan visade utslag och aktiverades under rösthallucinationerna.

Av det har man förstått att de verkligen hör röster som kommer utifrån.

Det var alltså inte deras inre tankar från det undermedvetna som dök upp, utan det stället i hjärnan

som aktiveras när man hör vanligt vardagligt tal utifrån aktiverades också när människor hörde de s.k. rösthallucinationerna.

Jag mejlade till University of Nottingham och fick svar från Dr. Morris som bekräftade detta och han gav mig flera källhänvisningar.[i]

[i]"Spatial and temporal mapping of neural activity associated with auditory hallucinations."  B.R. Lennox, S.Bert, G. Park, P.B. Jones and P.G. Morris, Lancet 353 (9153), 644 (1999).

JonasDuregard
2014-11-26, 20:11
#27

#25 Fast naturlagarna har inte direkt något inneboende syfte på det sättet. Du talade om en avsikt bakom begränsningen, så jag tänkte att den avsikten måste ligga hos någon eller något.

Medarbetare på Skepticism, Vetenskap och Andlig Skepticism
Fjäril
2014-11-26, 20:15
#28

för att fortsätta lite på #25,

Det "sägs" ju också att vi blir mer och mer låsta för kommunikation med andevärlden, och detta på grund av all teknik och annat som upptar vår tid. Som jag (såg att jag) skrev i början av tråden så undrar man väl (eller jag, och säkert de flesta) vad syftet är med det allt det här? Jag kan bara gå till mig själv och många andra i min omgivning (som mer eller mindre tror på "något mer") att vi inte är några knepiga människor med vanföreställningar som sysslar med hitte-påsaker och annat, utan har varit med om alldeles för mycket "underligt" för att det bara ska vara en tillfällighet. Eller som det här med intuition, magkänslan. Att känna på sig saker. Hur kommer det sig? Och där svävade jag ut i annat.

Jag tycker själv att "varför skulle man inte kunna få hela namn, pessonnumer etc" vid kommunikation med andevärlden? Att de inte vill ge oss svar så lätt, köper jag inte, däremot möjligheten (eller svårigheten) att förstå. Så kan det vara. Jag förstår också att för dem som inte delar uppfattning/tro inom det andliga inte kan begripa vad allt det här kommer ifrån. Men samtidigt, kan så många av världens befolkning ha samma känslor, tankar, upplevelser och så vidare för att det bara ska vara en grej, ett stöd, något att fly till (och andra saker man har hört genom tiderna)?  Andlig tro är inte som en religion (eller en församling) där man tror på något visst avslut. Som Jehovas vittnen (utan att för den skull klanka ner på dem, utan jag tog dem som exempel då jag känner personer som varit medverkande) där de talar om att harmagedon snart ska komma. 

Andliga personer går inte på möten eller samlas för att predika om "jordens undergång" eller försöker tuta i andra människor en massa saker. Ofta är det nyfikna som söker upp dem. Sen finns det undantag. Andliga personer har heller ingen regelbok att följa eller någon som bestämmer hur saker ska vara. Sen att en hel del kanske tänker på vad de äter, hur de beter sig och så vidare men det har nog mer med personligheten att göra, eller hur man själv mår som person (och hur man själv vill bli bemött). 

Så, ja, varför vi inte vet mer om saker och ting och varför vi inte kan "samtala" med andevärlden mer tydligt (än vad det är för vissa) har jag inget svar på. Jag tycker själv att de borde finnas något som påvisar att det faktiskt finns något mer där ute men det kommer väl visa sig en dag🙂

Sajtvärd på Övernaturligt
H-lena
2014-11-26, 20:47
#29

#27 Jag visste du skulle anmärka det efter jag hade skrivit det, kände själv att det var fel ordval. Tyvärr kan jag inte svara på den frågan, finns det någon som kan? Antagligen inte.  I brist på bättre ord får jag väl säga gud (ogillar starkt det ordet, tycker det är alldeles för laddat) eller någon högre makt av något slag. Tror att även det ligger bortom vad vi kan uppfatta. Alltså OM det finns ett högre medvetande. 

Håller med Fjäril också i #28 samtidigt som jag tror att vi blir allt mer öppna för möjligheten på något annat. Visst det här med teknologin som tar över våra liv är en aspekt samtidigt som medvetenheten och öppenheten för något mer verkar öka. (enligt min uppfattning i alla fall, vilket jag vet att även andra verkar ha upplevt).

tarantass
2014-11-26, 20:49
#30

Naturlagarna verkar inte ha något inneboende syfte, såvitt vår vetenskap har kunnat utröna, men det behöver ju inte utesluta att de har både inne- och utomboende syften. Som att ge oss en värld där vi kan lära saker vi inte kan lära som rent medvetande, för att ta ett exempel av flera möjliga.

Vetenskapligt sett är allt sådant naturligtvis spekulationer ut i luften, men det säger ju inte allt om utsagornas halt eller värde. De är helt enkelt svårbedömda.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
tarantass
2014-11-26, 21:03
#31

"Ut i luften" tar jag tillbaka förresten. Litet som Fjäril var inne på i #28 så finns det system i vad folk säger om andlighet. Det är inte så (med enstaka undantag av det slag som alltid finns vad det än gäller) att folk påstår riktigt vad som helst. 

Det kan förstås förklaras med att vanliga jordiska traditioner har spridit sig eller med mönster i vårt hallucinatoriska system, men frågan är om det är hela förklaringen. Mängden direktupplevelser som folk rapporterar och "alltid" har rapporterat, även "skeptiker" och även med alla de tolkningsproblem rapporterna för med sig, talar mot att det är så enkelt.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
Ghosthunter
2014-11-26, 21:46
#32

Hur mycket teknologin tar över våra liv, är ju vårt eget val. Jag väljer att stå utanför det mesta….har i stort sett bara min dator (förutom spökjägarutrustningen, förstås..haha😃) Men annars håller jag mig utanför teknologin och söker andligt istället. Därför gör jag en massa möten med andar och andliga och paranormala upplevelser.

Hade precis nyss en Meditation där minst en ande var närvarande och det var mycket starkt!

"I parabler av rastlöshet, cirklar av regnbågsro - peut être?" "Världen skulle må bra med lite mer Värmland"
Fjäril
2014-11-26, 22:50
#33

Som jag skrev så "sägs" det att vi påverkas och visst gör jag det också. Istället för att sitta här på iFokus via mobilen kunde jag ha mediterat istället :) Likaså valde jag att titta på en serie nyss ;) Nej skämt och sidor. Jag försökte hitta en förklaring till vad kommunikation har eller inte har med att göra, och hur bra den är.

Sajtvärd på Övernaturligt
tarantass
2014-11-27, 00:02
#34

Ett par punkter jag antagligen inte borde svara på, men å andra sidan, varför ska man komma undan med dem. Kanske någon annan kan ha glädje av svaren i något sammanhang.

---

---

#14

---

"Vad som nu anses vara kvalificerade vittnen kan i efterhand med enkelhet ses på som en grupp galningar."

---

Du verkar ju inte vara mycket för gradskillnader, men annars har vi ju ett rättegångsväsen som inte skulle fungera om man inte såg gradskillnader i fråga om vittnesmål. Ju fler vittnen, ju trovärdigare enligt olika kriterier, ju mer oberoende av varandra, ju mer förutsättningslösa (eller i vissa fall negativa) från början, och så vidare, desto mer tro kanske man kan sätta till en uppgift – och tvärtom.

---

---

"För saker som existerar tenderar detta inte vara ett problem."

---

Du vet inte om det som talas om på den här sidan existerar. Du är alltså oärlig enligt dina egna kriterier:

---

"Huruvida dessa idéer är "fullt möjliga" eller ej vet vi helt enkelt inte. Att påstå att de är det är därmed oärligt."

---

Detsamma gäller alla påståenden någon gör som kan komma att motbeläggas utifrån ett senare kunskapsläge. Vilket kunskapsläge man nu ska välja, för ännu senare kan det ju vara tvärtom igen.

---

För övrigt är det väldigt otrevlig ton att lättvindigt vräka ur sig att folk man diskuterar med är oärliga. Många av er "skeptiker" gör gärna det, så jag tycker påpekandet är på sin plats.

Räkna inte med att lyckas diskutera något med någon som inte har upplevt det själv. Eller med någon som tror att allt gott måste vinnas på någon annans bekostnad.
Huygens
2018-04-20, 13:54
#35

Det är några år sedan jag startade denna tråd och jag vet att det finns personer där ute med mycket bättre andliga och intuitiva förmågor än mej.

Jag undrar därför om någon av er (behöver inte vara någon med bättre förmågor än mej) har ställt frågan om det finns en barriär för kontakt med ickefysiska varelser?

Har ni ställt frågan och provat lite olika varianter? Ifall barriären är knuten till det fysiska? Om barriären kontrolleras av intelligens, ev ickemänsklig sådan? Hur långt sträcker sej barriären? Om barriären existerar i det fysiska, är den lika homogen hela vägen? Hindrar barriären endast människor eller begränsar barriären även däggdjur? Hur kan man ta sej igenom/förbi barriären?

Vad har ni i så fall fått för svar rörande barriären?

Lite kopplat till detta är den bra tråden om att inte (?) minnas tidigare liv, mer än fragment (tråd). Även tråden om Upplysningsfältet på UiF kan vara matnyttig (tråd).

Ninethday
2018-04-24, 12:27
#36

Jag tror att det är så enkelt som att man får den information som man klarar av att få. Det förklarar tex att en person som är väldigt rädd för andevärlden inte får uppleva någonting övernaturligt då den antagligen skulle ta skada av det psykiskt. Därför kan dom avfärda det som andra upplever som övernaturliga fenomen med att det bara är fantasi osv. Jag tror att ju mer man öppnar för andevärlden och tror på att dess existens desto mer information får du, i lagom dos. Om man skulle få för mycket information under för kort tid även om man är öppen kan det vara skadligt för psyket. Mindblowing facts! Det är min teori :)

Upp till toppen