Etikettövrigt
Läst 1294 ggr
Magi-cat
2017-11-19, 08:16

Hallucination

(till sajtens lexikon Cool)

Ordet hallucination kommer från latinets hallucinatus som betyder dröm, planlösa tankar  eller förvirrat prat.

Med hallucination menas en förändrad hjärnaktivitet då ett sinnesintryck upplevs som verkligt, trots att det uppkommit utan sensoriska (=via sinnen) intryck från den yttre verkligheten.

Hallucinationer kan komma av en psykisk störning, Droger eller sjukdomar/skador - t.ex. psykos, demens.
Vissa hallucinationer kan komma vid sömnbrist, svält, hög feber eller hypnos. Även rituella aktiviteter som suggestiva rytmer, snurrande, dansande eller sjungande kan få hallucinationer att uppträda, liksom en viss frekvens av infraljud.

Sensorisk deprivation, att utestänga sinnesintryck, kan också vara ett sätt att framkalla hallucinationer. När hjärnan inte får tillräckligt med signaler utifrån, börjar den omtolka inre signaler som om de kom av sinnesintryck.

För att klassas som hallucination måste det alltså röra sig om en felaktig varseblivning av icke existerande sensoriska stimuli, samt att det sker ofrivilligt och att personen inte aktivt kan stoppa dem.
Att fantisera är således inte en hallucination, eftersom det sker medvetet och frivilligt och kan avslutas viljemässigt.

Hallucinationer uppkommer i vaket tillstånd och drömmar räknas inte heller som hallucinationer. Ett mellanting är sömnstörningar som hypnapomp hallucination och hypnagog hallucination vilka uppkommer i ett mellanläge mellan sömn och vakenhet.

Lägg märke till att även helt friska personer kan erfara hallucinationer.

"Synvillor och inbillade röster är vanligare än vad tidigare forskning har indikerat, men de behöver inte vara kopplade till sjukdom. Det framgår av en internationell studie med 31 000 slumpmässigt utvalda deltagare från 18 olika länder, som ställde upp i en detaljerad intervju om psykisk hälsa.

Omkring 1 800 av de intervjuade hade hallucinerat minst en gång under sin livstid. Drygt 600 uppgav att det hade skett under det senaste året. Två tredjedelar av de som hade upplevt hallucinationer hade ingen sjukdomshistorik av psykisk karaktär, eller några psykiska besvär i övrigt." (källa)

Auran som drabbar många migränpatienter i början av ett anfall, kan också sägas vara en hallucination.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallucination


💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen