2019-11-05 10:01 #0 av: Amandla

I nästa inlägg finns en video. Vad visar den?