2019-09-16 09:19 #0 av: Tant Grön

Här under finns ett klipp från Youtube. Vad visar det?