2019-08-22 10:24 #0 av: Amandla

Vad gjorde jag strax innan jag skrev det här?