2019-02-04 10:35 #0 av: Amandla

I nästa inlägg finns en musikvideo från 80-talet. Vad heter gruppen?