2018-10-02 06:52 #0 av: [NeferNefer]

Det här skriver jag under på omedelbart! Hjärta

https://chef.se/googlestudie-snallhet-skapar-dreamteam/

(...)

”Så länge alla fick en chans att prata gjorde teamet bra ifrån sig. Om endast en person eller flera pratade samtidigt, minskade genast den kollektiva intelligensen,” säger Anita Woolley, medförfattare till studien.

Den andra avgörande faktorn handlar om empati, att man inför gruppen vågar öppna upp och visa känslor. Alltså samma egenskaper som krävs för att bygga riktiga relationer.

Det handlade alltså inte om vem utan hur – den hemliga formeln stavades snällhet. De team där medarbetarna respekterade varandras känslor och var angelägna om att låta alla komma till tals var mest produktiva, skapade störst vinst och blev mest framgångsrika. Medarbetarna i dessa team var också mest tillfredsställda med sitt jobb.

(...)