2018-09-18 19:38 #0 av: Huygens

Richard Dolan är historiker, författare, bor i USA och han pratar ibland om tillståndet i världen. Dolan intresserar sej för övernaturliga fenomen, UFO-vittnesmål mm.

Som historiker har Dolan gått igenom myndighetsarkiv och textmaterial där USA:s försvarsmakt tagit bort hemligstämpeln. Dolan har genom sin historiska forskning och genom vittnesmål från olika personer som jobbat åt myndigheterna, kommit fram till att vår värld kontrolleras av en grupp av människor med avancerade kunskaper, bl a kunskap om övernaturliga förmågor. Denna grupp kallar Dolan för "Breakaway Civilization". Gruppen har ingen som helst intention att dela med sej av sina uråldriga kunskaper om mentala förmågor eller avancerad teknik.

Dolan ser denna grupp som kontrollerande av politiker, av multinationella företag och av internationella finansinstitut samt banker.


Dolans syn på världen är mörk, men han tror ändå att vi kan göra något åt situationen, fast då krävs ett genombrott i vår förståelse av vem och vad som styr världen. Dolan nämner offentliggörande av material kring existens av främmande varelser och existensen av UFO, som på engelska ibland kallas Disclosure. Men även ett genombrott i kunskapen och insikten kring telepati, fjärrskådning, läkande krafter, myndighetsorganiserad attacker, t ex falsk flagga 911, kan få mänskligheten att vakna upp.

Dolan pratade 2016-09-07 på KGRA Radio om världens tillstånd och vad han tror behövs för att vi ska åstadkomma en reell förbättring av vad som sker. En viktig aspekt är att få vetskap om den hemlighållna esoteriska kunskap som undanhålls oss.

(YT/Richard Dolan, 2018-08-19, 26 min)


Dolans redogörelse på KGRA hyser kanske en viss tröskel för nybörjaren inom ämnet Breakaway Civilization, men jag tror samtidigt att det är en av dom bättre redogörelserna av Dolan. Upptäckterna är ibland både dystra och insiktsfulla, men till skillnad från t ex historikern David Jacobs, har Dolan i alla fall hopp om en förbättring.