2018-06-06 10:50 #0 av: Amandla

På väggen till vänster om mig sitter en tavla, vad har den för motiv?