2018-01-05 10:48 #0 av: Amandla

I nästa inlägg finns en musikvideo. Vilket år är den inspelad?