2017-11-05 10:29 #0 av: Amandla

I nästa inlägg finns en musikvideo. Vilket språk sjungs det på?