2017-07-18 12:40 #0 av: Kyllan56

Jag har ett par hörselkåpor liggande på mitt nattygsbord. Vilken färg har de?