2017-07-11 10:58 #0 av: Amandla

Precis nu när jag skulle göra den här övningen så fick jag avbryta för att en av mina hundar ville ha min uppmärksamhet. Vad sa jag till henne?