2016-07-17 12:07 #0 av: Amandla

Hur ser muggen ut som jag drack mitt förmiddagskaffe ur?