2015-08-09 16:10 #0 av: Amandla

Var sitter jag just nu när jag skriver den här övningen?