2015-07-04 14:10 #0 av: Amandla

Var sitter jag just nu när jag skriver det här?