2015-05-13 14:37 #0 av: Amandla

Hur ser muggen ut som jag just druckit vatten ur?