2014-09-08 10:52 #0 av: klassiskarosenkorset
ordens-verksamhet-hosten-2014.pdf

Välkomna till höstens föredrag som alla hålls på 

Antroposofiska Bokhandeln

Hagagatan 14, Stockholm, T:Odenplan

Nästa föredrag blir den 26 september och har rubriken "Mysterier och Invigningar"

Aviseras igen en vecka i förväg. Se även vår hemsida:

www.klassiskarosenkorset.se