2013-09-15 13:26 #0 av: Amandla

Mässa i Trollhättan! Kropp & Själ 2013.

Den hålls på Scandic Swania 5-6 okt. 10.00-18.00 båda dagarna.

Gå in på divyacollection.se för att se hela mässprogrammet med föreläsare och utställare!