2013-07-24 22:07 #0 av: twinky

Följ vattnet

följ strömmen

du är inte längre kvar

i drömmen

hör bruset

känn ruset

du hör hemma

under ljuset

under natten

under himmel

ska du försvinna

utav vimmel

följ vatten

följ ljuset

du blir hög

utan ruset


Jag hade vaknat mitt i natten och skrivit denna dikt.
Vad skulle ni vilja säga, att den säger?