Etiketterartiklarauranchakran
Läst 25362 ggr
Fjäril
2012-11-21, 22:06

Auran och färger

Alla människor har en aura. Varenda en av oss har sett eller känt en annan persons aura. De flesta har bara inte vetat att det var auran de upplevde.

Auran och färger

Auran är det energifält som omger den fysiska kroppen. Den omger dig i alla riktningar och är tredimensionell. Hos en frisk person är auran äggformad och sträcker sig några decimeter ut från kroppen.

Färger kan påverka oss både positivt och negativt. De kan attrahera eller verka frånstötande, de kan till och med ha kvinnliga eller manliga övertoner. När de ryms inom auran kan de fungera som en karta för att avläsa en persons karaktärsdrag, humör, mognadsgrad och hälsa. Både fysiska, själsliga och andliga aspekter syns där.

Vi kommer här att titta på grunderna i färganalys av auran och se vilken sorts energier som motsvarar de olika färgerna. Du kan sedan studera och lära dig mer om subtila färgskillnader och nyanser.

De färger som finns närmast den fysiska kroppen motsvarar personens fysiska hälsotillstånd. De indikerar även energier som håller på att manifesteras.

**
**

(Vi tolkar färger olika och det finns inget som är "gjutet i sten")

Röd

Symbolik: Mod, hälsa, lust, passion, känslor.

Röd kännetecknar stark energi, eld och uråldrig skapelsekraft. Det är en livgivande och varm energi. Den kan indikera stark passion, mental förmåga och vilja. Denna dynamiska färg kan tyda på ilska, hat, oväntade förändringar, pånyttfödelse och transformation. Rött påverkar kroppens cirkulation, könsorganen (sexuell energi) och ett uppvaknande av slumrande förmåga/talang.

För mycket rött eller mörkrött/smutsrött kan tyda på överstimulering, inflammation eller obalans. Det kan vara Tecken på nervositet, dåligt humör, aggression, impulsivitet eller upphetsning.

Orange

Symbolik: Känslighet, medkänsla, anpassningsförmåga, stimulans.

Orange är färgen för värme, kreativitet och känslor. Den tyder på mod, glädje, lycka och social talang. Orange kan även vara ett Tecken på uppvaknande när det gäller att komma i kontakt med astralplanen.

Beroende på färgtonen kan det också tyda på obalans i känslorna eller oro. Vissa smutsiga färgnyanser kan vara Tecken på stolthet, högfärd eller oro.

Gul

Symbolik: Attraktion, spådom, intellekt, studier, beslut.

Gul är förmodligen den färg i auran som är lättast att se. Ljusgult närmast håret kan vara Tecken på optimism. Gult kännetecknar intellektuell aktivitet, inlärning, lätthet, vishet. Det är en färg som tyder på att man börjar komma i kontakt med sin mediala förmåga.

Mörkare och smutsigare gula nyanser kan tyda på överdrivet analytiskt tänkande, en tendens att vara kritisk eller dogmatisk, eller att man känner att man inte har fått det erkännande man förtjänar.

Grön

Symbolik: Harmoni, balans, förnyelse, healing.

Grönt kännetecknar barmhärtighet, kärlek och empati. Det är fridens, tillväxtens och sympatins färg. Grönt kan tyda på en person som är pålitlig och vidsynt.

Lysande grönt och blågrönt kännetecknar helande förmåga. Det är överflödets, styrkans och vänlighetens färg.

Smutsgrönt eller mörkgrönt kan tyda på osäkerhet och snålhet. Smutsgrönt kan även vara Tecken på svartsjuka, brist på tillit till sig själv och andra samt habegär.

Blå

Symbolik: Lycka, healing, tålamod, lugn.

Blå är den färg som näst efter gul är lättast att upptäcka i auran. Det är en färg som kännetecknar lugn, hängivenhet, sanning, allvar och stillhet. Den kan tyda på utvecklad medial hörsel och telepatisk förmåga. Ljusblått tyder på livlig fantasi och god intuition.

Mörkare blå toner tyder på en känsla av isolering, vilket även kan vara ett Tecken på en person som ägnar sitt liv åt att söka Gud. Mörkblått kan vara ett Tecken på hängivenhet. Kornblått kan tyda på att en person är klar över sin kallelse i livet.

Smutsiga blå toner tyder på blockering av förnimmelseförmågan. De kan även tyda på melankoli, stress, oro, dominans, fruktan, glömskhet och överkänslighet.

Turkos

Symbolik: Healing, tålamod, lugn, harmoni, balans.

Turkos är en blandning av grönt (balans) och blått (kommunikation) och tolkas därefter. Läs om grönt och blått här ovan!

Lila och violett

Symbolik: Meditation, andlighet, intuition, klarhet.

Violett är en färg som kännetecknar transformation. Det är en färg som tyder på förening av intellekt och hjärta, det fysiska och det andliga. Det är en färg som reflekterar oberoende och intuition liksom dynamisk och betydelsefull drömaktivitet.

Det är sökarens färg. Lila färgtoner är ofta ett Tecken på att personen klarar av att hantera saker på ett praktiskt och väl genomtänkt sätt. Ljusare och blekare nyanser tyder på ödmjukhet och andlighet. Rödlila är Tecken på passion och viljestyrka.

Mörka och smutsiga färgtoner kan reflektera ett behov att klara upp vissa saker. De kan även tyda på erotisk fantasi. Tendenser till att vara högdragen, behöva sympati eller känna sig missförstådd kan också ses i de smutsigare nyanserna.

Rosa

Symbolik: Vänskap, ära, kärlek, universell kärlek.

Rosa är barmhärtighetens, kärlekens och renhetens färg. Den kan reflektera glädje, tröst och en stark känsla av samhörighet. Rosa i auran tyder på att personen är stillsam och anspråkslös. Det kan även indikera att personen älskar konst och allt som är vackert. Rosa i auran kan tyda på förälskelse eller kärlek till mänskligheten, samt att personen har fått en vision från Gud.

Beroende på vilken rosa nyans det rör sig om kan den även vara Tecken på omogenhet, i synnerhet om det rör sig om en smutsrosa ton.

Guld

Symbolik: Hängivenhet, inspiration, förverkligande.

Guld är en färg som tyder på dynamisk andlig energi samt ett förverkligande av ens högre jag. Den gyllene färgen kännetecknar hängivenhet och stor inspiration – en tid av förnyad kraft.

Smutsiga guldtoner kan tyda på att personen fortfarande går igenom ett uppvaknande och inte har integrerat uppvaknandet i sitt liv. De visar att den alkemiska processen fortfarande pågår och att personen i fråga håller på att förvandla sitt liv till guld.

Vitt

Symbolik: Sanning, renhet, ärlighet, oskuld, kreativt uppvaknande.

Vitt syns ofta i auran som ett genomskinligt ”moln” runt personen. Vitt innehåller alla färger och när den vita färgen syns riktigt starkt i auran så är det ofta tillsammans med andra färger. När detta sker så kan du veta att det verkligen är energifärgen vit du ser och inte bara en ’suddig’ aura.

När den vita färgen dominerar är det Tecken på sanning och renhet. Personen genomgår rening av jaget och får vara med om ett kreativt uppvaknande.

Grått

Symbolik: Invigning, upplysning, ökad intuition.

Grått är en invigningsfärg och kan vara Tecken på att personen håller på att komma i kontakt med sin inre förmåga.

Silveraktiga gråa toner tyder på att kvinnliga energier håller på att vakna inom personen. Dessa energier gör att man får ökad intuition, kreativ fantasi och blir mer upplyst.

Mörkare grå toner kan vara Tecken på fysisk obalans, särskilt om de ses på ett visst ställe nära den fysiska kroppen. De kan även tyda på att man har uppgifter som måste klaras av. Mycket grått i auran tyder på att personen är hemlighetsfull och något av en ensamvarg.

Brunt

Symbolik: Tillväxt, företagsamhet, hemtrevnad, djur/natur.

Brunt är vanligt förekommande i auran. En del tror att detta är Tecken på brist på energi eller en obalans, men så är inte alltid fallet.

Brunt är jordens färg. När den visar sig i auran, särskilt runt huvud och fötter, kan det tyda på tillväxt. Brunt kännetecknar viljan att slå rot och att uppnå mål. Det är en färg som kan tyda på företagsamhet och organisationsförmåga. Å andra sidan kan brunt över ansiktet eller på huvudet tyda på att personen saknar omdömesförmåga.

Om brunt syns i chakrana kan detta tyda på att chakrana behöver renas, eftersom blockeringar har uppstått.

Brunt kan vara svårtolkat, eftersom det även kan tyda på kroppsliga hälsoproblem, men du bör vara försiktig med att dra några slutsatser. Feedback från personen du tittar på är bästa sättet att komma fram till vad det rör sig om.

Svart

Symbolik: Skydd, instängda känslor, dölja, förståelse för lidande.

Svart är en av de mest förvirrande färgerna i auraspektrat. Vissa hävdar att när svart syns i auran, så är det Tecken på dödlig eller svår sjukdom. Detta stämmer inte.

Svart är en färg som ger skydd mot energier utifrån. När svart dyker upp i auran kan det vara Tecken på att personen skyddar sig själv mot något. Det kan även betyda att personen döljer något. Detta är i sig inget negativt, såvida det inte går till överdrift.

Svart kan även ha innebörden att personen kommer att få en ny förståelse för lidande och uppoffringar.

Svart kan även tyda på obalans. Fysisk obalans visar sig ofta som svarta eller mörka områden i auran nära kroppen. Om dessa områden ses i aurans utkant kan det tyda på ett hål i auran. Detta kan bland annat ses hos personer som är starkt beroende av olika substanser eller som har utsatts för barnmisshandel.

Silverglitter

Symbolik: Kreativitet, fertilitet.

Ytterligare ett färgfenomen som är värt att nämna är det här med glimmande ljuspunkter. Ofta är de silverglittrande. Dessa ljus kan ha ett flertal betydelser. Ofta är de Tecken på enorm kreativitet eller fertilitet.

_All information hämtad här: http://ljusspridarna.org/artiklar/auran-och-fargernas-betydelse/_

_Källa bilder: http://www.publicdomainpictures.net_
Löpsedelsbild från pixabay.com/M-c/2021-01-08

Sajtvärd på Övernaturligt

  • Redigerat 2021-11-11, 09:21 av Magi-cat
Kidinlove
2012-11-22, 12:30
#1

Vet inte om det här är rätt tråd att ta upp det i men, jag ser "en kontur" några dec runt människor oftast när dom står i ljusa rum men ser aldrig färger. är det auran? och hur kan jagträna upp att se folks färger?

Fjäril
2012-11-23, 12:03
#2

Hej Kidinlove,

Det kan mycket väl vara auran du ser. Det är inte alla som ser färger utan man förnimmer något ljust som "lyser" runt omkring.

Om man vill träna sitt auraseende kan man sitta framför en spegel (med en dov belysning) och titta (som du skriver) någon decimeter utanför kroppen. Det kräver övning men det är roligt när man lärt sig tekniken.

Alla ser inte auror, vissa "känner" den istället - genom känslor från personer.

Sajtvärd på Övernaturligt

tarotlasse
2012-11-24, 00:46
#3

Aj Aj Aj så farligt färgerna betyder helt olika från person till peron. Det går inte att göra en sådan här lista på grundtolkning för det kan bli så fruktansvärt fel.

Jag har blivit avläst av personer som använt sig av dessa grund betydelser av färgerna och det har inte stämt överhuvud taget på mig.

Men har även blivit avläst av de som inte använt sig av dessa grundbetydelser och fått sådana ruggigt konkreta och bra beskrivningar.

Så rent oansvarigt att lägga in en sådan här lista på grundbeskrvningar på färgerna,

Auran och färgerna varierar sekund för sekund hos oss och det påverkas från sinnes stämmning och från hur utvilad och hur trött du är. plus hälsan så färgerna i auran varierar hela tiden.

Du kan vara knallgul på morgonen för att sedan vara rent blå vid lunchen och brun o dassig på kvällen.

Och helt olika tolkningar på en person beroende på när på dagen man ser auran.

Så är omöjligt att använda sig av dessa grundbeskrivningar för det blir så otorligt fel.

Så man får gå efter sin egen inre känsla och på vad färgen betyder för just mig för stunden och för den personen

För tolkningen för en färg kan vara helt olika från gång till gång och från person till person.

Här kommer 2 bilder på min Aura och helt olika skillnader på färgerna och bara ngn dags mellan rum mellan bilderna. Och har hört olika tolkningar på dessa bilder och det som använt sig avdessa grund tolkningar som beskrivs här i tråden har varit helt ute och rest för det har inte stämt överhuvudtaget,

Så riktigt farligt att lära ut ngt sådant tyvärr.

Lasse

tarotlasse
2012-11-24, 01:08
#4

Denna tolkning som beskrivs här inne kan man finna i vissa böcker men i andra böcker kan man finna helt andra tolkningar av färgerna.

Vem har då rätt och fel.

Jag vill säga ingen har rätt eller fel.

För det  är helt rätt för den personen som skrivit det men helt fel för ngn annan.

Så det går inte att använda sig av ngn annans tolkning utan man måste hitta sina egna betydelser.

Annars blir tolkningen helt felaktig och kan bli rent farlig för om den tolkas fel.

Jag kan säga att den ena tolkaren beskrev mig från dessa  bilder o färger som otroligt kärleksfull och med otroliga healingkrafter och med en medial begåvning. Den andra sa att jag mådde fruktansvärt dåligt psykiskt var manipualiv  och gick på tunga Droger och ändå läste dom av samma bilder.

Lasse

tarotlasse
2012-11-24, 02:16
#5

I själva verket är dessa två bilder tagit under en mässa den första färg glada bilden är jag ned stängd  och som privat person.

Den vita bilden där har jag öppnat upp och har en ande kontakt.

Men får så grrynt olika tolkningar på detta.

Mycket riktigt så i vissa böcker är vitt grundbetydelserna för psykisk sjukdom medicinering av psykofarmika och drog beroende.

Men i andra böcker är det andlighet i denna grund betydelse här skulle ju  aurafärgen i stället varit lila o violett eftersom det är under medialt arbete.

Det är också helt felaktigt att vitt innehåller alla färgerna för enligt färgläran och rent vetenskapligt innehåller inte vitt några färger alls. Utan det är svart som innehåller alla färger för blandar du lika mycket av varje grundfärger så får du svart färg.

Är även det vi använder i den grafiska brancjen för att spara tryck färg.

så räknar vi ut hur mycket färg tex en bild innehåller och ersätter blandningar av färgerna med svart för att spara pengar.

För den svarta färgen är billigare en de övriga färgerna.

Så rent vetenskapligt så stämmer inte denna lista heller som beskriver vitt som att innehålla alla färger.

Lasse

Fjäril
2012-11-24, 09:12
#6

Hej Lasse, Alldeles riktigt (som jag skrev i texten också) - det finns inga färger/känslor kring dem, som är det andra likt. Allt handlar om hur vi tolkar saker :)

Sajtvärd på Övernaturligt

stass
2012-12-04, 00:42
#7

#5 intressant. Jag känner mig nästan lite dålig att jag inte ser färg auror, men det ljusa som e runt dig på bild 2, det ser jag främst kring föremål och tunnare bara några millimeter ut. Är det en början tro?


tarotlasse
2012-12-04, 01:22
#8

Ja det är så man ser Auran i början och med träning och åter träning så kommer snart färgerna också.

Jag började också att se denna tunna vita slöja runt kroppen bra ngn  cm ut. Med mer övning så kunde jag se 10 -15 cm ut i från kroppen och då såg jag även svagt ljus blå färg och  svag gul färg.

I dag  händer det att jag kan Se auran över en meter ut från kroppen hios vissa personer men  dessa klara färger ser jag inte alltid.

Händer vid enstaka fall  att jag ser dessa starka färger.

Men vid några tillfällen då det har blivit lite för mycket alkohol på ngn fest.

Då har jag sett dessa färger hur klart som helst så helt klart att vi lurar ögat att fokusera fel  och då ser vi auran.

Samma vid första försöket o då man ser denna svaga vita aura linjen så ser man det jätte lätt när man fokuserar blicken ngn meter bakom personen.

Då ser man auran jäåtte tydligt men så fort man ser auran o fokuserar på den vid kroppen så försvinner den.

Så man måste fokusera fel o låta skärpan ligga ngn meter bakom personen för att kunna se den.

Det flesta kan Se auran inom 60 sekunder på detta sätt men sedan tar det tid att träna upp detta o se det riktigt bra och klara färger.

Det är bara levande föremål du ser auran på ej döda föremål du kan inte Se auran på en flaggstång eller på en träbänk metall föremål.

Men många kristaller där kan man se energie fältet runt dem.

Samma så är det väldigt lätt att Se auran på kruk växter levande träd osv.

Men ställer du en död krukväxt eller en plast blomma bredvid ser du ingen aura runt denna för då innbillar du dig  men däremot så kan man se tydligt den levande växtens aura.

Samma sak om du går i skogen så kan du tydligt Se auran från ett levande träd men trädet bredvid som är dött där ser du inte ngn aura,

Jätte häftigt att studera auraor men gör det inte på andra mäniskor utan deras medgivande för oetiskt för du kan få fram så mycket information genom att studera o läsa av auran.

Man har även tittat på detta inom medicin forskningen och där man funnit att man kan finna vissa kroppsproblem genom auran  o genom en riktig Kirilian Kamera.

Man kan även finna auran från ett amputerat ben även om inte färgerna är det samma så kan man ändå se det borttagna benet på Auran.

Så kan auran vara våran själ har jag själv funderat på i bland ?

Det är inte Kirilian kameror vi ser på mässorna där är  det vanliga poloraid kameror där man lägger handen på en platta o exponerar in färgen av värmen från handen över kroppen  så den färgen kommer inte från själva kroppen o är inte auran  som vi ser.

Men det funkar på ungefär samma sätt även om det inte är kroppens aura vi ser på dessa bilder.

Även om de kallar det för aura foto så är det inte auran vi ser utan värmen från handens olika punkter.

Kirilian kameran är helt annorlunda där behöver du inte lägga handen på en platta utan den ser o registrerar energien runt kroppen ungefär som en värme kamera gör som registrerar olika tempraturer.

En Kirilian kamera kostar över 1 000 000 kr så inget man har råd med på mässorna  utan  det är forkskningen som köper in dessa kameror.

Vad jag vet finns det 3 st riktiga Kirilian Kameror  i Sverige  en på Esrange forsknings station och 2 st ägs av privat personer i Sverige.

Vet att det funnits en på ett Svenskt universitet också men den kunde jag inte finna sist jag läste om Kirilian kamerorna.

Det är ett ryskt företag som är det enda företag i världen som tillverkar dessa kameror.

Lasse

nettipletti
2012-12-04, 01:41
#9

Sååå intressant.. Följer detta… =)

imke
2012-12-04, 08:55
#10

Jag har börjat testa det här med att Se auran. Satt och stirrade på en kollega nyss som satt och jobbade och hade en vit bakgrund.
Och såg tydligt en vit aura. Det såg ut som att det fanns andra färger i oxå. Kanske lite ljusgult och någe mer åt blåa hållet. Men det va väldigt svårt att fokusera…. det mesta jag såg var vitt.

Är det en träningssak alltså? Att lära sig se färgerna bättre?


Those who don't believe in magic will never find it Hjärta

stass
2012-12-04, 10:35
#11

#8 tack :)


nettipletti
2012-12-18, 00:03
#12

Försöker oxå testa… men svårt, de flesta märker att man "stirrar"

[Kottschejk]
2013-01-04, 21:01
#13

Än är Julen inte slut Flört

Dikt av Lars Gustafsson:)

Här rådde nu den stilla blankhet

som kunde störas av ett enda årtag.

Årstiden som långsamt svalnat.

Ljudet av en kätting som tas loss

och läggs på botten av en eka.

Och rädd att skada denna vattenspegels sällsamt stora lugn

höll jag min åra svävande i luften Glad

Maria Katarina
2013-01-07, 15:30
#14

Jag brukar alltid träna på möten :) Då kan man sitta och stirra utan att folk märker :) Häromnatten låg jag och min sambo och pratade, och när jag såg på honom sprakade det blått ljus omkring honom, precis fast i hans huvud och 5-10 cm ut. Är det fortfarande auran eller nån sorts energifält?

[Souljahfyjah]
2013-01-13, 12:16
#15

Hej!

Jag undrar var man kan be om att få sin aura´s färg bekräftat.

Jag skulle gärna vilja veta vad min aura har för färger!

Nån som vet vem jag kan fråga? :)

Amandla
2013-01-13, 14:01
#16

Som Lasse skriver ovan så ändrar sig auran ofta. Är det en avläsning du vill ha så ställ frågan i Avläsningstråden! Länk till den finns i översta inlägget i Hjälptråden som ligger bland de klistrade trådarna.

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

J-Artur-K
2013-01-13, 16:56
#17

Lägger upp ett Aura foto jag tog för 5 år sedan på Änglagård för kul. Vi fick ett band där dom berättade om ens aura också som var intresant , där dom berätta att jag hade ovanlig stark aura i huvudet och var perfekt jordad just då som var kul att höra Glad

Ny dag nya möjligheter

HjortronBlomman
2013-02-05, 10:54
#18

Det är intressant om aura. Har alltid när jag träffar människor tittat på auran innan jag tittar i ögonen och hälsar. Då får jag ett hum om hur personen mår. Vad jag stött på nu är en aura som är tjockt, grötigt grå/svart hela personen bleknar i sin aura. Formligen försvinner i den.

Själv känner jag att denna person behöver lugn och ro. Samt att det är mer än sorg hos denne. Jag vill automatiskt/instinktvit lägga handen på hjärtat när man träffar vederbörande.

stass
2013-02-05, 18:14
#19

Häromveckan hände det =) Ingen triss vinst men jag såg auran med färg, dämpad belysning och ofokuserad avslappnad blick och så förvånad jag blev. Härligt, bara att va på då !


sons
2013-02-16, 10:17
#20

jag har ett energifält med blått ljus kring huvudet om kvällarna, annars skulle jag inte kunna ha en bra aura, för mycket stress överstimulering oro, hårt liv bakom mig,jag har troligen läckor och revor i auran

jag skulle gärna vilja sprida ljus och värme ,men verkligheten hindrar mej

Den är alldeles för hård

TezzD
2013-02-16, 10:27
#21

jag kan se min, den  e oftast ljusblå eller grön/gul eller turkos :) men sen ser jag inte mer, och har ingen aning vad den står för---övar fortfarande :)

HjärtaRosalee
SajtVärd: Änglar -ifokus
Medarbetare: barn.ifokus. 

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-30, 19:08
#22

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2013-04-30, 19:11
#23

Inlägget är borttaget

imke
2013-04-30, 19:14
#24

#21
Jag är oxå turkos/ljusblå vad jag har sett. Speciellt runt händerna. :-)


Those who don't believe in magic will never find it Hjärta

tarotlasse
2013-04-30, 20:22
#25

Auran varierar hela tiden i färgerna ena sekunden kan auran vara brun andra sekunden purperfärgad i balnd är den i alla regnbågens färger. 

Jag har aura bilder på mig som är bruna jag har de som är röda de som är vita och de som är i alla regnbågens färger.

Så då måste jag tydligen vara homosexuell vissa dagar och hetro sexuell andra dagar. 

Nej du kan inte se på en persons aura om den är homsexuell eller , bi eller hetrosexuell. 

kvittar hur Auran ser ut eller vilka färger auran har så tolkat du det med din intuition och det som dyker upp i ditt inre tänkande. 

Om du använder dig av grundbetydelser av färgerna ja då är man illa ute. 

Som jag skrivit så betyder färgerna kombinationerna helt olika från person till person och från gång till gång.

Som jag skrev innan så vid ett av aura fotona på mig  som visas i tråden den vita  så tolkar en person det som jag är väldigt andlig. Medans den andra sa att jag hade svåra missbruks problem och gick på tunga Droger

De hade läst olika böcker s å går inte att tolka varken färger, symboler drömmar, djur efter en bok elelr en grundbetydelse. 

Man måste tolka det efter sin egen intuition och sin egen inre känsla annars kan tolkningen bli käpprätt åt pipan o fruktansvärt galet. 

Så lär er att lyssna på ert inre i stället för plugga in helt idiotiska grunder. 

Jag försår inte alla dessa galningar som tolkar färger kort osv efter vad en annan person toölkar det och inte lyssnar på sitt eget inre och sin intuition.

Därför måste jag säga att vi tyvärr har så många  riktigt dåliga mediala vägledare på marknaden eftersom de inte litar på sitt eget inre och på sin egen intuition. 

Lasse

Upp till toppen